بهداشت قاعدگی

روز جهانی بهداشت قاعدگی

روز جهانی بهداشت قاعدگی قاعدگی یک واقعیت طبیعی زندگی و یک اتفاق ماهانه برای 1.8 میلیارد دختر و زن در سنین باروری است. با این حال میلیون‌ها انسان در سراسر ... ادامه مطلب